06 abril, 2009

397. hai kai n.19

dentro da lanterna
tatuagem viva
mariposa azul.

Nenhum comentário: